Stralen

Stralen

Het is altijd belangrijk, bij nieuwe én bij gebruikte of gerepareerde constructies, dat de oppervlaktestructuur aan bepaalde voorwaarden voldoet. De reinheid en de ruwheid van het te spuiten oppervlak moet optimaal zijn, om een maximale hechting van de op te brengen beschermende coatings te bewerkstelligen.

Om de gewenste structuur te verkrijgen straalt MSC de objecten eerst. Dit wordt ook wel staalstralen genoemd. Daarbij spuiten we grit, kleine gietijzerdeeltjes, onder hoge druk tegen de te behandelen constructie. Bij nieuw materiaal wordt door het stralen de zogeheten walshuid verwijderd en bij gebruikt materiaal worden roest en oude coating verwijderd.

Hierna is het oppervlak gereed voor de vervolgbehandeling. Dit kan zijn: schooperen of industrieel spuiten in 1 of meerdere lagen.

Vakmanschap

Het vakmanschap van de straler bepaalt in hoge mate de kwaliteit. De straler oefent invloed uit op de straalafstand, straaldruk en de gelijkmatigheid van de straalbeweging, die allemaal bepalend zijn voor het eindresultaat. Omdat bij straalwerkzaamheden grote hoeveelheden stof vrij komen, wordt dit uitgevoerd in een afgesloten ruimte, waarbij de straler beschermende kleding draagt. De afzuiginstallatie zuigt het vrijgekomen stof af.

Milieuvoorschriften

Naast de afzuiginstallatie is onze straalhal ook uitgerust met een volledig geautomatiseerde terugwin- en reinigingsinstallatie, zodat het straalgrit meerdere malen gebruikt kan worden. Hiermee voldoet de installatie aan de strengste emissienorm.
Diverse opdrachten